logo tnt trai

Trang chủ > NHỰA SHIEYU > VAN MỨC

VAN MỨC
 • Download:

 • Model No.: EG300-Bích
 • Vật liệu than van:UPVC, PP, PPG, PVDF
  • Nắp:UPVC,PP,PPG,PVDF
  • Màng:EPDM,VITON
  • Ty:BRASS
  • Size:
   • DN20(3/4")-DN25(1")

 

 • DFP
 • S.H
 • JOIL
 • DSH
 • KOSA PLUS
 • SAMWOO