logo tnt trai

Trang chủ > VAN CÔNG NGHIỆP > VAN GIẢM ÁP

VAN GIẢM ÁP
 • VAN GIẢM ÁP
 • Lưu chất: Hơi
 • Áp suất cơ bản: Tối đa 10 kgf/cm2g
 • Tỉ lệ giảm áp suất tối đa: 10:1
 • Nhiệt độ lưu chất: 220 oC
 • Độ rò rỉ: ít hơn 0.05%  của dòng chảy
 • Kết nối: Lắp ren, Lắp bích
 • Vật liệu: Thân: Gang, Đĩa & đệm: BC6
 • DFP
 • S.H
 • JOIL
 • DSH
 • KOSA PLUS
 • SAMWOO