logo tnt trai
VAN AN TOÀN
 • VAN AN TOÀN
 • Lưu chất: Steam, air
 • Phạm vi cài đặt áp suất: 0.35~10kgf/cm2g
 • Nhiệt độ lưu chất: 220 oC
 • Kết nối: Lắp ren, Lắp bích

Vật liệu: Thân: Gang; Đĩa&đệm: STS

 • DFP
 • S.H
 • JOIL
 • DSH
 • KOSA PLUS
 • SAMWOO