logo tnt trai
TÊ
 • Download:

 • Loại:
  • Soc x Soc x Soc
 • Vật liệu:
  • UPVC, CPVC
 • Kích thước:1/2"~24"
 • Tiêu chuẩn: ANSI SCH80
 • DFP
 • S.H
 • SAMWOO