logo tnt trai

Trang chủ > NHỰA SHIEYU > NỐI ỐNG THẲNG

NỐI ỐNG THẲNG
 • Download:

 • Loại:
  • Soc x Soc
 • Vật liệu:
  • UPVC, CPVC
 • Kích thước:
  • DN8(1/4")~DN300(12")
 • Tiêu chuẩn:
  • Schedule 80
 • DFP
 • S.H
 • SAMWOO