logo tnt trai

Trang chủ > NHỰA SHIEYU > NỐI GIẢM

NỐI GIẢM
  • Download:

  • Vật liệu: UPVC, CPVC
  • Tiêu chuẩn: ANSI SCH80
  • Kích thước:3/4"x1/2"~24"x20"
  • DFP
  • S.H
  • JOIL
  • DSH
  • KOSA PLUS
  • SAMWOO