logo tnt trai

Trang chủ > NHỰA SHIEYU > NỐI CHỮ THẬP

NỐI CHỮ THẬP
 • Download:

 • Loại:
  • Soc x Soc x Soc x Soc
 • Vật liệu
  • UPVC, CPVC
 • Kích thước:
  • DN15(1/2")~DN600(24")
 • Tiêu chuẩn: ANSI SCH80
 • DFP
 • S.H
 • JOIL
 • DSH
 • KOSA PLUS
 • SAMWOO