logo tnt trai

Trang chủ > VAN CÔNG NGHIỆP > KHỚP NỐI CAO SU

KHỚP NỐI CAO SU
 • KHỚP NỐI CAO SU
 • Áp suất vận hành: 10 kg/cm2
 • Áp suất tối đa: 50 kg/cm2
 • Vacuum Rating: 400 mmHg
 • Nhiệt độ: -20 oC ~ 100 oC

Kết nối: Ren/Bích

 • DFP
 • S.H
 • JOIL
 • DSH
 • KOSA PLUS
 • SAMWOO