logo tnt trai

Trang chủ > VAN CÔNG NGHIỆP > GIOĂNG TEFLON

GIOĂNG TEFLON
  • PTFE Cushion Gaskets
  • Core : Amiang, Không Amiang, Cao su, Giấy cạt tông
  • Nhiệt độ : -100ºC lên đến 250ºC
  • Áp suất : 5 Mpa

Supplying Specification : DN 10 - 600

  • DFP
  • S.H
  • JOIL
  • DSH
  • KOSA PLUS
  • SAMWOO