logo tnt trai

Trang chủ > NHỰA SHIEYU > CO 90 ĐỘ

CO 90 ĐỘ
 • Download:

 • Loại:Soc x Soc
 • Vật liệu: UPVC/CPVC
 • Kích thước:1/2"~24"
 • Tiêu chuẩn: ANSI SCH80
 • DFP
 • S.H
 • JOIL
 • DSH
 • KOSA PLUS
 • SAMWOO