logo tnt trai
JA
 • Roots Type Positive Displacement Flow Meter
 • Dầu khí và hóa dầu: cho quá trình điều khiển
 • Hóa chất: Quá trình điều khiển;Vận chuyển sản phẩm; lượng của vật liệu
 • Dược phẩm & Sơn:Pha trộn các loại khác nhau;Quản lý chất lượng;Vận chuyển hàng hóa
 • Thực phẩm:  Pha trộn các thành phần;Bồn đến bồn;Vận chuyển hàng hóa
 • Sản xuất thép & Đóng tàu:  Đo mức nhiên liệu của ổ ghi & Nhiên liệu động
 • Áp suất làm việc cao nhất:  10 kg/cm²
 • Nhiệt độ làm việc cao nhất: 100ºC (cho model thông thường); chỉ loại JAH là lên tới 200ºC
 • Vật liệu:  Gang, Thép Carbon, SS304, SS316 are available.
 • Bộ đếm: 6 digital
 • Zero Rest Counter:  5 digital

Độ chính xác:  +/-0.5%

 • DFP
 • S.H
 • JOIL
 • DSH
 • KOSA PLUS
 • SAMWOO