logo tnt trai

Trang chủ > BỘ TÁC ĐỘNG > BỘ TÁC ĐỘNG KHÍ NÉN

BỘ TÁC ĐỘNG KHÍ NÉN
  • Model : Truyền động đôi ( AD & RD) , Truyền động đơn ( AS & RS )
  • Nhiệt độ: -20°C~80°C (Option -40°C~200°C) 
  • Chuẩn kết nối : ISO5211, DIN3337
  • DFP
  • S.H
  • JOIL
  • DSH
  • KOSA PLUS
  • SAMWOO